WYDANIE ONLINE

Wagyu to unikalna rasa bydła, której mięso charakteryzuje się unikalnymi walorami smakowymi. Najbardziej zauważalną cechą wołowiny Wagyu jest intensywna marmurkowatość – wysoka zawartość tłuszczu śródmięśniowego (IMF) poprawia teksturę, soczystość, a tym samym ogólną smakowitość. Charakterystyczny aromat wołowiny Wagyu opisywany jest jako słodki, tłusty i soczysty. Po rejestracji przez UNESCO jako niematerialne dziedzictwo kulturowe w 2013 roku, kuchnia japońska zdobywa coraz większą popularność wśród smakoszy na całym świecie. Zgodnie z tą tendencją, Wagyu weszło na światowy rynek wołowiny, gdzie ustanawia nowe standardy jakości produktów wołowych.

czytaj więcej »

Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło zapowiadany od pewnego czasu projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Projekt zawiera zmiany dotyczące zawierania umów i wykorzystywania przewagi kontraktowej, które to mają na celu zwiększenie pozycji rynkowej rolnika. Powyższe ma zostać dokonane poprzez zabezpieczenie rolnika przed nieuczciwym działaniem nabywców, w tym zakupem produktów poniżej kosztów produkcji lub braku gwarancji i pewności, co do warunków umowy oraz jej realizacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę gospodarstwo rolne. Komornik zajął rachunek bieżący, na który wpłynęła zaliczka z mleczarni na poczet dostaw mleka. Bank przelał środki komornikowi. Czy bank mógł tak postąpić? Co mogę zrobić? Czy mogę dochodzić odszkodowania? Czy dochodzić roszczeń od banku czy komornika?

czytaj więcej »

Ciekawe orzeczenie zapadło ostatnio w szeroko rozumianym zakresie prawa rolnego. Sąd Najwyższy w wyroku z 5 czerwca 2019 r. (sygn. akt. V CSK 265/18) stwierdził, że w procedowanej sprawie prawo odkupu nie spowodowało bezpodstawnego wzbogacenia. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach reguluje kwestie związane m.in. z odprowadzaniem ścieków. Zgodnie z nią właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – do wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. Czy odpowiedni organ może nakazać budowę szamba?

czytaj więcej »

Sprzedaż nieruchomości rolnych może, po spełnieniu pewnych warunków, nie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). Rolnik będący nabywcą, który chce skorzystać z takiego zwolnienia, musi jednak dokładnie zapoznać się z jego warunkami. Samo przeczytanie przepisów może nie wystarczyć, ponieważ ważne jest również to, jak je interpretują organy podatkowe. 

czytaj więcej »

Sprzedaż plonów uzyskanych w 2019 roku odbywa się na innych zasadach niż do tej pory. Wszystko za sprawą korzyści podatkowych, jakie rząd wprowadził dla rolników przetwarzających plony rolne we własnych gospodarstwach metodami innymi niż przemysłowe. Tak przygotowany finalny produkt może być sprzedawany bezpośrednio na rzecz finalnych odbiorców, a z racji na zmiany w przepisach podatkowych – bardzo często może nie być w ogóle opodatkowany.

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę małe gospodarstwo rolno-ogrodnicze z działami specjalnymi produkcji rolnej (uprawa roślin ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych) + nieogrzewane. Zakupuję sadzonki od specjalistycznych firm – wszystko na faktury. Jestem rolnikiem ryczałtowym. Składam zawsze w styczniu PIT 6, gdzie deklaruję wielkość produkcji. Z tytułu niedużej produkcji w tunelach ogrzewanych jestem zwolniony z płacenia podatku. Większość kwiatów jest produkowana w tunelach nieogrzewanych, które nie podlegają opodatkowaniu. Towar sprzedaję głównie klientowi indywidualnemu na bazarkach. Aktualnie też dostarczam kwiaty do centrum ogrodniczego, gdzie wystawiam Fakturę VAT dla podmiotów zwolnionych z VAT. Czy obowiązują mnie jakieś limity sprzedaży/obrotu? Czy mogę wystawić faktury łącznie w danym roku na kwotę ponad 20 tys. zł? Sprzedaż na rynkach musi być dokumentowana? Czy wypisane faktury muszę później rozliczać, czy tylko przetrzymywać w domu?

czytaj więcej »

Bez wątpienia hortensje (Hydrangea) to rośliny, których nie powinno zabraknąć w ogrodzie. W nasadzeniach przydomowych najczęściej uprawia się hortensję ogrodową (H. macrophylla), u której wyróżnia się choćby podgatunek – hortensja piłkowana (H. serrata). Coraz większą popularnością cieszy się także hortensja drzewiasta (H. arborescens) oraz hortensja bukietowa (H. paniculata). W niektórych ogrodach jest również uprawiana hortensja pnąca (H. anomala spp. petiolaris), której pędy dorastają nawet do 20 metrów, a także hortensja dębolistna (H. quercifolia) osiągająca do 1,5 m wysokości i rozrastająca się za pomocą pędów w postaci rozłóg. W jaki sposób je pielęgnować?

czytaj więcej »

Wiśnia jest ważnym gatunkiem sadowniczym w Polsce. Zarówno pod względem liczby drzew, jak i wielkości produkcji zajmuje drugie miejsce po jabłoni. Jest dobrze przystosowana do warunków klimatycznych naszego kraju. Jej drzewa plonują zwykle dobrze i regularnie. Wiele odmian jest samopłodnych, a więc nie wymagają sadzenia innej odmiany jako zapylacza. Na co zwracać uwagę przy uprawie wiśni?

czytaj więcej »

Warzywa z rodzaju Allium, w tym również cebula (A.cepa), pochodzą najprawdopodobniej z Azji Zachodniej i Środowej. Ich spożycie ma bardzo długą historię, choćby czosnek był już znany w neolicie. Większość cebulowych ma znaczenie jako przyprawy, a jedynie cebula i por są warzywami, spożywanymi w dużych ilościach. Wszystkie rośliny z tej grupy charakteryzują się specyficznym smakiem i zapachem, dzięki zawartości olejków eterycznych.

czytaj więcej »

Bydło Jersey to jedno z najmniejszych wśród ras mlecznych. Wielu hodowców uważa je za „małe, ale ekonomiczne”, dlatego też stanowi trzecią co do wielkości populację bydła mlecznego na świecie. Mleko od krów Jersey jest wyjątkowe ze względu na wysoką zawartość tłuszczu maślanego sięgającego nawet 8% oraz żółto-kremową barwę. Jest uważane za najlepszy na świecie surowiec do produkcji sera. Oprócz tłuszczu, mleko charakteryzuje się wysoką zawartością białka (około 4%), a także wyższą niż u przeciętnego HF-a zawartością minerałów, w tym wapnia (około 5,5%).

czytaj więcej »

wiper-pixel