WYDANIE ONLINE

Rolnicy mogą liczyć na pomoc finansową w ramach różnych programów, w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW). Każdy schemat pomocowy charakteryzują różne kryteria, jakie należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie. Kluczowym elementem jest jednak przejrzysty biznesplan. Jak go napisać?

czytaj więcej »

W dniach od 1 września do 30 listopada br. odbędzie się powszechny spis rolny. Jest obowiązkowy, a brak udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej. O co będą pytać rachmistrzowie terenowi?

czytaj więcej »

Ministerstwo rolnictwa przedstawiło projekt rozporządzenia, który ma pomóc finansowo rolnikom szczególnie dotkniętym kryzysem COVID-19. Do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) dodano nowe działanie, w ramach którego będzie udzielana jednorazowa pomoc podmiotom, które w sposób szczególny zostały dotknięte kryzysem związanym z COVID-19 i wymagają wsparcia w celu utrzymania płynności finansowej i przetrwania kryzysu.

czytaj więcej »

Pytanie: Kto może złożyć wniosek o legalizację urządzenia wodnego i co powinien zawierać taki wniosek?

czytaj więcej »

Często zawiera się umowy, w których dla zagwarantowania ich wykonania, w zakresie roszczeń pieniężnych, np. zapłaty ceny, kary umownej czy zwrotu pożyczki, ustanawia się zabezpieczenia. Zabezpieczenie może być osobiste lub rzeczowe. Oba rodzaje zabezpieczeń mają na celu zapewnienie wierzycielowi spłaty swojej należności, gdy dłużnik nie wywiązuje się ze zobowiązania.

czytaj więcej »

Pytanie: Planuję skorzystać z dotacji w ramach programu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej". Działalność, którą planuję prowadzić, nie będzie związana z zaprzestaniem chowu i hodowli świń na obszarach objętych afrykańskim pomorem świń. W jakiej miejscowości mogę rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach dotacji z powyższego programu? Czy miejscowość, w której będę prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, musi pokrywać się z moim miejscem zamieszkania? Czy rozporządzenie wprowadza ograniczenia co do miejscowości, w których mogę prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą?

czytaj więcej »

Pytanie: Handluję warzywami obranymi, które kupuję od swoich dostawców i na ten moment mam dwie różne stawki VAT. Jeden z kontrahentów wystawia na 8%, a drugi na 5%. Która stawka jest prawidłowa po zmianie przepisów? Chodzi o buraki, pietruszkę, seler, cebulę białą i czerwoną, marchew oraz ziemniaki obrane.

czytaj więcej »

Pogoda zdecydowanie nie sprzyja właścicielom pól uprawnych i pastwisk. Najpierw susza, a potem częste opady. Ulewy w czerwcu i na początku lipca w kilku rejonach Polski skutkowały zalaniami i podtopieniami. A to z kolei oznacza straty dla rolników. Pamiętaj, że są przypadki, w których możesz skutecznie dochodzić odszkodowania za poniesione w ten sposób straty. Od kogo i na jakich zasadach poszkodowany rolnik może dochodzić odszkodowania?

czytaj więcej »

Ułatwienia służące lepszemu wykorzystaniu zasobów wodnych dla nawodnień oraz poprawa funkcjonowania systemu melioracji wodnych to tylko jedne z założeń projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Jakie jeszcze rozwiązania wprowadza projektowana ustawa?

czytaj więcej »

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał 22 lipca 2020 r. rozstrzygnięcie, w którym dokonał oceny sprzedaży kilkunastu działek budowlanych przez rolnika pod kątem tego, czy taki sprzedawca zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie. Co za tym idzie – zapłaty podatku od towarów i usług. Sąd uznał, że w tej konkretnej sprawie rolnik nie musiał zakładać firmy w celu sprzedaży tych nieruchomości, gdyż nie spełnił odpowiednich ku temu kryteriów. Jakich?

czytaj więcej »

Fuzariozy to ogólne określenie na choroby wywoływane przez grzyby z rodzaju Fusarium. Są to pasożyty roślin, które odżywiają się ich komórkami oraz prowadzą do powstawania różnych objawów chorobowych w zależności od rośliny, na której występują. Zwykle cechą łączącą objawy jest pojaw białawej, różowawej lub czerwonawej pleśni. Grzyby fuzaryjne to jedne z najgroźniejszych patogenów pojawiających się na plantacjach kukurydzy. Odpowiadają za pojaw trzech chorób: zgorzeli siewek, fuzariozy kolb i fuzariozy łodyg, z których dwie ostatnie mają znaczenie ekonomiczne. Jak się przed nimi chronić?

czytaj więcej »

Bardzo mało się mówi i pisze na ten temat, ale na przeważającym obszarze kraju gleba, która rodzi nam plony jest bardzo uboga w warstwę próchniczną, która jest kluczowa dla uzyskiwania zadowalających plonów. Próchnica to nic innego jak mieszanina substancji organicznych i mineralno-organicznych. Zawiera głównie szczątki roślin i zwierząt, które rozkładają mikro i makroorganizmy glebowe.

czytaj więcej »

Na początku sierpnia br. rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/1154 z 29 lipca 2020 r. miód spadziowy z Beskidu Wyspowego został zamieszczony w rejestrze chronionych nazw pochodzenia. Co to oznacza?

czytaj więcej »

Jeszcze tylko do 11 września 2020 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Komu przysługuje taka pomoc i na jakich zasadach?

czytaj więcej »

wiper-pixel