WYDANIE BIEŻĄCE

Trwają konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Projekt zawiera pakiet działań, które mają ułatwić zatrzymywanie wody i poprawić dostępność zasobów wodnych w Polsce. Najwięcej kontrowersji wzbudza tzw. podatek od deszczu – nawet 20-krotnie wzrośnie liczba działek, które będą nim objęte.

czytaj więcej »

Współczesne rolnictwo wymaga od rolników ciągłych inwestycji w gospodarstwo, które wiążą się z zakupem dodatkowej ziemi, rozbudową budynków gospodarczych, zakupem nowoczesnych maszyn czy inwestycją w nowe gatunki roślin i zwierząt. Choć inwestycje te mają zmierzać do modernizacji, a w konsekwencji zwiększenia zysków gospodarstwa, to niekiedy mogą też się okazać niepowodzeniem i skutkować znacznym zadłużeniem rolnika. To z kolei finalnie doprowadzi do postępowania egzekucyjnego. Ale przepisy, przynajmniej w pewnym zakresie, chronią rolnika-dłużnika przed nadmierną aktywnością komornika.

czytaj więcej »

Producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID, a ich wnioski o pomoc złożone w 2019 roku w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych nie zostały rozpatrzone, mogą do końca 2020 roku składać nowe wnioski o pomoc finansową.

czytaj więcej »

Pytanie: Chcę kupić gospodarstwo rolne i się przeprowadzić na wieś. Jestem w trakcie załatwiania niezbędnych dokumentów dotyczących kupna gospodarstwa sadowniczego. Otrzymałem pozytywną decyzję zezwalającą na kupno tego gospodarstwa od KOWR. W związku z tym mam pytania: Czy będę mógł ubiegać się dofinansowanie do tego gospodarstwa? Czy mogę liczyć na dopłaty na zakup gospodarstwa i niezbędnych maszyn? Czy będę mógł prowadzić sprzedaż bezpośrednią swoich produktów?

czytaj więcej »

Coraz częściej, mimo pomocy państwa, rolnicy nie otrzymują odszkodowań za zniszczone plony. Najwięcej spraw interwencyjnych zgłaszanych do Rzecznika Finansowego w zakresie ubezpieczenia upraw dotyczy zaniżania odszkodowań lub wręcz odmowy ich wypłaty. Eksperci Biura Rzecznika Finansowego dokonali analizy ponad 2000 skarg rolników i zaproponowali uszczegółowienie przepisów, a tym samym bardziej precyzyjne ustalanie wysokości odszkodowań z polis.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy, którzy od 1 września 2020 r. chcą sprzedawać olej opałowy muszą się zarejestrować na potrzeby podatku akcyzowego. To samo dotyczy nabywców takich paliw, w tym również odbiorców prywatnych, którzy zużywają go do ogrzewania budynków mieszkalnych.

czytaj więcej »

W celu zabezpieczenia wysokości oraz jakości plonu kukurydzy konieczne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie liczebności i szkodliwości agrofagów występujących na plantacjach tej rośliny. Zabiegi ochrony roślin odgrywają coraz większą rolę w uprawie tej rośliny. Jednak trzeba mieć niestety świadomość, że obok omówionych już czynników wpływających na skuteczność chemicznego i biologicznego zwalczania agrofagów w kukurydzy, występuje jeszcze wiele innych, których w artykule nie poruszono. Dlatego należy dokładać wszelkich starań, aby minimalizować ich negatywny wpływ.

czytaj więcej »

Kapusta pekińska najlepiej rośnie na glebach żyznych i zasobnych w składniki pokarmowe z dużą zawartością próchnicy. Korzystnie reaguje też na każdy rodzaj nawożenia organicznego. Jest gatunkiem bardzo popularnym na naszym rynku, głównie ze względu na walory smakowe. Można ją długo przechowywać, co sprawia, że jest dostępna i spożywana niemal cały rok. Niestety okres uprawy jest krótki, z uprawy jesiennej zbiera się ją od końca września do końca października. Jak zatem ścinać kapustę, aby zapewnić zdrowe i nieuszkodzone okazy?

czytaj więcej »

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się wzrost zainteresowania produktami pochodzącymi z konopi siewnych (Cannabis sativa L.). Rosnąca popularność konopi przekłada się też na stale poszerzany asortyment tych produktów na półkach sklepowych. Na co pozwala prawo w tym zakresie? Jakie są korzyści wynikające z upraw konopi oraz możliwości przetwórczych surowca?

czytaj więcej »

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku rolnego w przypadku wydzierżawienia gruntów gospodarstwa rolnego przez małoletniego właściciela? Czy niewyjaśnienie przez właściwy organ administracji wszystkich istotnych okoliczności, także co do zabudowy działki, może mieć wpływ na wadliwość decyzji nakazującej zapłatę podatku rolnego przez małoletniego? I w końcu, kiedy nastąpi przeniesienie obowiązku podatkowego w podatku rolnym z właściciela gruntów gospodarstwa rolnego na ich dzierżawcę? Na te pytania odpowiedział sąd administracyjny w najnowszym wyroku z sierpnia br. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Środki chemiczne przeznaczone do ochrony roślin to najczęściej substancje toksyczne. To powoduje, że przy pracy z nimi musisz zachować szczególną ostrożność oraz wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa. W tym artykule przypominamy, na co trzeba zwrócić uwagę, używając oprysków lub nawozów.

czytaj więcej »

Już od 1 czerwca 2020 r. z obowiązku pobierania krwi na 7 dni przed wysyłką świń są zwolnione gospodarstwa, w których zostały zatwierdzone rozszerzone zasady bioasekuracji. Przypominamy najważniejsze z nich.

czytaj więcej »

wiper-pixel